Kennisbank

In Nederland krijgen naar schatting 16 op de 1.000 ziekenhuispatiënten te maken met een medisch incident. Na een dergelijk incident is er vaak meer dan één slachtoffer.

Niet alleen patiënten en zijn of haar naasten, maar ook hulpverleners die betrokken waren bij het ontstaan van het incident, kunnen lichamelijke en psychische klachten ontwikkelen. Hulpverleners die getraumatiseerd zijn na hun directe of indirecte betrokkenheid bij een incident worden, in de Angelsaksische literatuur, ‘second victim’ genoemd. De impact op hun persoonlijk en professioneel leven wordt nog vaak onderschat.