Contact

Voorzitter
Jan Willem Hoogendoorn

Penningmeester
Bart van Scherrenburg

Secretaris
Joop Hulsbus

Bestuurder
Jelle Feitsma
Tel: 035-6852271
Email: feitsma-advies@kpnmail.nl

Algemeen e-mail adres
Email: info@thebridginglink.nl

Bankgegevens
Business Club The Bridging Link
NL34RABO0148097685